ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 8 - The LabourCourt, Region VIII : ติดต่อ โทร 0 7622 0719 โทรสาร 0 7635 5552 Email: lbphkc@coj.go.th

ศาลแรงงานภาค 8 เข้าร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสเปิดที่ทำการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงภูเก็ต 20 กันยายน 2561

ศาลแรงงานภาค 8 เข้าร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสเปิดที่ทำการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงภูเก็ต 20 กันยายน 2561


เอกสารแนบ