ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 8 - The LabourCourt, Region VIII : ติดต่อ โทร 0 7622 0719 โทรสาร 0 7635 5552 Email: lbphkc@coj.go.th

ศาลแรงงานภาค 8 จัดโครงการกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561

ศาลแรงงานภาค 8 จัดโครงการกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561


เอกสารแนบ