ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 8 - The LabourCourt, Region VIII : ติดต่อ โทร 0 7622 0719 โทรสาร 0 7635 5552 Email: lbphkc@coj.go.th

ศาลแรงงานภาค 8 จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” วันที่ 29 สิงหาคม 2561

ศาลแรงงานภาค 8 จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย”  วันที่ 29 สิงหาคม 2561


เอกสารแนบ