ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 8 - The LabourCourt, Region VIII : ติดต่อ โทร 0 7622 0719 โทรสาร 0 7635 5552 Email: lbphkc@coj.go.th

ประกาศศาลแรงงานภาค 8 เรื่อง โครงการจ้างเหมารักษาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลแรงงานภาค 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เอกสารแนบ