ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 8 - The LabourCourt, Region VIII : ติดต่อ โทร 0 7622 0719 โทรสาร 0 7635 5552 Email: lbphkc@coj.go.th

ประกาศศาลแรงงานภาค 8 เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค 8
เอกสารแนบ