ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 8 - The LabourCourt, Region VIII : ติดต่อ โทร 0 7622 0719 โทรสาร 0 7635 5552 Email: lbphkc@coj.go.th

ศาลแรงงานภาค 8 จัดโครงการ เสริมสร้างการบริหารงานคดีระหว่างศาลชำนัญพิเศษกับศาลจังหวัด ในวันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560

ศาลแรงงานภาค 8 จัดโครงการ เสริมสร้างการบริหารงานคดีระหว่างศาลชำนัญพิเศษกับศาลจังหวัด ในวันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560


เอกสารแนบ