ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 8 - The LabourCourt, Region VIII : ติดต่อ โทร 0 7622 0719 โทรสาร 0 7635 5552 Email: lbphkc@coj.go.th

โครงการพัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมในศาลแรงงาน (ให้คำปรึกษาและรับฟ้องคดีแรงงานเคลื่อนที่) ณ ศาลจังหวัดชุมพร และศาลจังหวัดระนอง

โครงการพัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมในศาลแรงงาน (ให้คำปรึกษาและรับฟ้องคดีแรงงานเคลื่อนที่) ณ ศาลจังหวัดชุมพร และศาลจังหวัดระนอง


เอกสารแนบ