ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 8 - The LabourCourt, Region VIII : ติดต่อ โทร 0 7622 0719 โทรสาร 0 7635 5552 Email: lbphkc@coj.go.th

ศาลแรงงานภาค 8 จัดพิธีเปิดโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้พิพากษาสมทบรุ่นที่ 2

ศาลแรงงานภาค 8 จัดพิธีเปิดโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้พิพากษาสมทบรุ่นที่ 2


เอกสารแนบ