ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 8 - The LabourCourt, Region VIII : ติดต่อ โทร 0 7622 0719 โทรสาร 0 7635 5552 Email: lbphkc@coj.go.th

ศาลแรงงานภาค 8 เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ศาลแรงงานภาค 8 เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560  ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9


เอกสารแนบ