ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 8 - The LabourCourt, Region VIII : ติดต่อ โทร 0 7622 0719 โทรสาร 0 7635 5552 Email: lbphkc@coj.go.th

ศาลแรงงานภาค 8 จัดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ หลักสูตร ?ลูกจ้าง นายจ้าง กับการพิจารณาคดีในศาลแรงงาน? ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ๑ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ศาลแรงงานภาค 8 จัดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ หลักสูตร ?ลูกจ้าง นายจ้าง กับการพิจารณาคดีในศาลแรงงาน? ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ๑ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต วันศุกร์ที่  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐


เอกสารแนบ