ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 8 - The LabourCourt, Region VIII : ติดต่อ โทร 0 7622 0719 โทรสาร 0 7635 5552 Email: lbphkc@coj.go.th

ประกาศสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 8 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม


ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกให้ขอและยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 8 จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ในวันเวลาราชการ (ใบสมัครและหนังสือรับรองสามารถดาวน์โหลดได้ที่ link ด้านล่าง)


เอกสารแนบ