ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 8 - The LabourCourt, Region VIII : ติดต่อ โทร 0 7622 0719 โทรสาร 0 7635 5552 Email: lbphkc@coj.go.th

แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรสาร ศาลแรงงานภาค 8 จากหมายเลข 076240402 เป็นหมายเลข 076355552


แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรสาร ศาลแรงงานภาค 8 เป็นหมายเลข จากหมายเลข 076240402 เป็นหมายเลข 076355552 ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป