หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 8 - The LabourCourt, Region VIII : ติดต่อ โทร 0 7622 0719 โทรสาร 0 7635 5552 Email: lbphkc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด
แบบฟอร์ม
ระเบียบ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 20
18/61
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ แรงงานภาค 8 เวลา 09:00
248/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ แรงงานภาค 8 เวลา 09:00
278/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ แขวงสุราษฎร์ธานี เวลา 09:00
281/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ แรงงานภาค 8 เวลา 09:00
282/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ แรงงานภาค 8 เวลา 09:00
283/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ แรงงานภาค 8 เวลา 09:00
284/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ แรงงานภาค 8 เวลา 09:00
285/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ แรงงานภาค 8 เวลา 09:00
286/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ แรงงานภาค 8 เวลา 09:00
287/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ แรงงานภาค 8 เวลา 09:00
288/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ แรงงานภาค 8 เวลา 09:00
289/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ แรงงานภาค 8 เวลา 09:00
290/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ แรงงานภาค 8 เวลา 09:00
291/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ แรงงานภาค 8 เวลา 09:00
292/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ แรงงานภาค 8 เวลา 09:00
293/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ แรงงานภาค 8 เวลา 09:00
294/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ แรงงานภาค 8 เวลา 09:00
296/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ แขวงสุราษฎร์ธานี เวลา 09:00
298/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ แรงงานภาค 8 เวลา 09:00
304/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ แขวงสุราษฎร์ธานี เวลา 09:00