หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 8 - The LabourCourt, Region VIII : ติดต่อ โทร 0 7622 0719 โทรสาร 0 7635 5552 Email: lbphkc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด
แบบฟอร์ม
ระเบียบ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 4
531/60
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ชุมพร เวลา 9.00 น.
83/61
ไกล่เกลี่ย สืบโจทก์,จำเลย
ห้องพิจารณาที่ แขวงนครศรีธรรมราช เวลา 9.00 น.
91/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ แขวงนครศรีธรรมราช เวลา 9.00 น.
92/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ แขวงนครศรีธรรมราช เวลา 9.00 น.