หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 8 - The LabourCourt, Region VIII : ติดต่อ โทร 0 7622 0719 โทรสาร 0 7635 5552 Email: lbphkc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด
แบบฟอร์ม
ระเบียบ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 12
153/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ แขวงสุราษฎร์ธานี เวลา 9.00 น.
154/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ แขวงสุราษฎร์ธานี เวลา 9.00 น.
28/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
46/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ แขวงสุราษฎร์ธานี เวลา 9.00 น.
47/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ แขวงสุราษฎร์ธานี เวลา 9.00 น.
48/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ แขวงสุราษฎร์ธานี เวลา 9.00 น.
49/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ แขวงสุราษฎร์ธานี เวลา 9.00 น.
50/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ แขวงสุราษฎร์ธานี เวลา 9.00 น.
51/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ แขวงสุราษฎร์ธานี เวลา 9.00 น.
53/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ แขวงสุราษฎร์ธานี เวลา 9.00 น.
54/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ แขวงสุราษฎร์ธานี เวลา 9.00 น.
77/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ แขวงสุราษฎร์ธานี เวลา 9.00 น.