หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 8 - The LabourCourt, Region VIII : ติดต่อ โทร 0 7621 8643, 0 7622 0719 โทรสาร 0 7635 5552 Email: lbphkc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
แบบฟอร์ม
ระเบียบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 7
128/56
ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ แรงงานภาค 8
140/56
ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ แรงงานภาค 8
372/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ฯ
ห้องพิจารณาที่ แรงงานภาค 8
408/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ฯ
ห้องพิจารณาที่ แรงงานภาค 8
440/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ แรงงานภาค 8
441/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ แรงงานภาค 8
442/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ แรงงานภาค 8

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)