ศาลแรงงานภาค 8 (ภูเก็ต)


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลแรงงานภาค 8 - The LabourCourt, Region VIII : ติดต่อ โทร 0 7621 8643, 0 7622 0719 โทรสาร 0 7635 5552 Email: lbphkc@coj.go.thข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

แบบฟอร์ม
  กิจการผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 8
 1. บันทึกขอแจ้งการไม่สามารถมานั่งพิจารณาคดี
 2. แบบใบลาผู้พิพากษาสมทบ
 3. บันทึกแลกเวรปฏิบัติการของผู้พิพากษาสมทบ
 4. บันทึกแทนเวรปฏิบัติการของผู้พิพากษาสมทบ
 5. แบบใบขอยกเลิกวันลา

 6. แบบพิมพ์ศาล
 7. แบบคำฟ้องคดีแรงงาน
 8. แบบคำร้องคดีแรงงาน
 9. คำสั่งเรียกโจทก์
 10. หมายเรียกจำเลย
 11. บันทึกแต่งตั้งผู้แทนโจทก์
 12. ใบสั่งจ่ายเงิน
 13. ใบมอบอำนาจ
 14. คำร้อง คำแถลง คำขอ
 15. คำให้การจำเลย
 16. บัญชีพยาน
 17. ใบแต่งทนาย
 18. เอกสารแนบท้ายคำฟ้อง
 19. บันทึกถ้อยพยานบุคคล
 20. 40ก
 21. อุทธรณ์+ท้ายอุทธรณ์
 22. คำแก้อุทธรณ์+ท้ายคำแก้อุทธรณ์
 23. คำแถลงขอส่งบันทึกถ้อยคำพยานบุคคล

ระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
 1. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
 2. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2550 (ฉบับ 2)
 3. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2558 (ฉบับ 3)

 4. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
 5. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
 6. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2551 (ฉบับ 2)
 7. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2551 (ฉบับ 3)
 8. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2553 (ฉบับ 4)

 9. พระราชบัญญัติประกันสังคม
 10. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
 11. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2537 (ฉบับ 2)
 12. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2542 (ฉบับ 3)
 13. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2558 (ฉบับ 4)

 14. พระราชบัญญัติเงินทดแทน
 15. พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537

 16. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
 17. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518
 18. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2534 (ฉบับ 2)
 19. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2544 (ฉบับ 3)

 20. พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกุิจสัมพันธ์
 21. พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกุิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543

 22. ข้อหนดศาลแรงงานฯ
 23. ข้อกำหนดศาลแรงงานฯ พ.ศ.2556

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 6
272/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา/สืบโจกท์
ห้องพิจารณาที่ แรงงานภาค 8
274/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ แรงงานภาค 8
410/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ แขวงนครศรีธรรมราช
195/60
นัดฟังผลงเจรจา สืบโจทก์,จำเลย
ห้องพิจารณาที่ แขวงนครศรีธรรมราช
211/60
ฟังผลเจรจา/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ แขวงนครศรีธรรมราช
330/59
ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ แขวงนครศรีธรรมราช

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)